Ortognatik Cerrahi

Düzeltici çene ameliyatı olarak da bilinen ortognatik cerrahi, işlevselliği geliştirmek ve yüz görünümünü iyileştirmek için çene ve yüz kemiklerinin yeniden hizalanmasını içeren bir prosedürdür. Bu cerrahi müdahale tipik olarak ağız, çene ve yüzü etkileyen durumların tedavisinde uzmanlaşmış bir ağız, diş ve çene cerrahı tarafından gerçekleştirilir.

Ortognatik Cerrahiyi Anlamak

Ortognatik cerrahi, yanlış hizalama, asimetri ve maloklüzyon (uygun olmayan ısırık) dahil olmak üzere çok çeşitli çene anormalliklerini düzeltmeyi-amaçlar. Bu koşullar çiğneme, ısırma, konuşma ve hatta nefes almada zorluklara neden olabilir. Ortognatik cerrahi bu sorunları ele alarak kişinin yaşamının hem işlevsel hem de estetik yönlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Ameliyat, uygun hizalama ve dengeyi sağlamak için çenelerin konumunun değiştirilmesini içerir. Bu, hastanın özel ihtiyaçlarına bağlı olarak üst çenenin (maksilla), alt çenenin (mandibula) veya her ikisinin yeniden konumlandırılmasını gerektirebilir.

Ortognatik cerrahiye başlamadan önce hastalar genellikle ağız, diş ve çene cerrahları, ortodontistler ve bazen de konuşma terapistlerinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ekip, hastanın durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmek için birlikte çalışır.

Ameliyat sırasında ağız ve çene cerrahı, çene kemiklerine ulaşmak için ağız içinde dikkatlice planlanmış kesiler yapar. Daha sonra çeneleri yeni hizalamalarında kesmek, yeniden konumlandırmak ve sabitlemek için özel aletler kullanırlar. Bazı durumlarda stabiliteyi arttırmak ve uygun iyileşmeyi desteklemek için kemik greftleri gerekli olabilir.

Ortognatik Cerrahiye İhtiyaç Duymanın Yaygın Nedenleri

Ortognatik cerrahi genellikle tek başına ortodontik tedaviyle- düzeltilemeyen ciddi çene yanlış hizalaması veya yüz deformasyonları olan kişilere tavsiye edilir. Ortognatik cerrahiye ihtiyaç duymanın bazı yaygın nedenleri şunlardır:

  1. Şiddetli yetersiz veya aşırı kapanış
  2. Çapraz kapanış
  3. Açık kapanış
  4. Yüz asimetrisi
  5. Çiğneme veya ısırma zorluğu
  6. Konuşma sorunları

Ortognatik cerrahinin tipik olarak ortodonti gibi diğer daha az invaziv tedavi seçenekleri denendikten ancak istenen sonuçlara ulaşmada etkisiz olduğu kanıtlandıktan sonra düşünüldüğünü belirtmek önemlidir.

Şiddetli alt ve üst kapanışlar dişlerin hizalanmasında sorunlara yol açarak konuşma ve yeme sorunlarına neden olabilir. Bu koşullar aynı zamanda genel yüz estetiğini de etkileyerek bazı kişilerde özgüven sorunlarına yol açabilir. Ortognatik cerrahi, hem işlevi hem de görünümü iyileştirmek için çeneyi yeniden konumlandırarak bu yanlış hizalamaları düzeltmeyi amaçlar.

Yüzün bir tarafının diğerinden farklı göründüğü fasiyal asimetri vakalarında ortognatik cerrahi yüz hatlarına denge ve uyum kazandırmaya yardımcı olabilir. Bu tip cerrahi genellikle daha simetrik ve estetik açıdan hoş bir yüz profili elde etmek amacıyla ortodontik tedavi ve cerrahi müdahalenin bir kombinasyonudur.

Ortognatik Cerrahiye Hazırlık

Ortognatik cerrahiye başlamadan önce, ağız diş ve çene cerrahı ile kapsamlı bir değerlendirme ve konsültasyon gereklidir. Bu değerlendirme kapsamlı diş ve tıbbi muayeneleri, görüntüleme çalışmalarını (röntgen, BT taramaları veya 3 boyutlu modeller gibi) ve hastanın hedefleri ve beklentileri hakkındaki tartışmaları içerebilir.

Düzeltici çene ameliyatı olarak da bilinen ortognatik cerrahi, çiğneme, nefes alma veya konuşma güçlüğü gibi fonksiyonel sorunlara neden olabilecek çene yapısındaki düzensizlikleri düzeltmeyi amaçlayan karmaşık bir işlemdir. Ayrıca yüz simetrisi ve hizalaması ile ilgili estetik kaygıları da giderebilir.

Ameliyata devam etme kararı verildikten sonra cerrah, işleme nasıl hazırlanılacağı konusunda ayrıntılı talimatlar verecektir. Sigara içmek iyileşme sürecini bozabileceğinden bu, ilaçta ayarlamalar yapmayı, diyet kısıtlamalarını ve sigarayı bırakmayı içerebilir.

Ortognatik cerrahi geçiren hastalar şişlik, morarma ve bazı rahatsızlıkların da içerebileceği bir iyileşme dönemine hazırlıklı olmalıdır. Ameliyat sonrasında çenenin düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için bir süre sıvı veya yumuşak gıda diyeti önerilebilir. Optimum iyileşmeyi kolaylaştırmak için iyileşmenin ilk aşamalarında fiziksel aktivitenin ve yorucu egzersizin sınırlandırılması gerekebilir.

Prosedür: Ortognatik Cerrahi Sırasında Neler Beklenmeli?

Ortognatik cerrahi, genellikle genel anestezi altında yapılan karmaşık bir cerrahi işlemdir. Bu, birkaç saat sürebilen ameliyat boyunca hastanın bilinçsiz ve ağrısız kalmasını sağlar. Anestezist, hastanın yaşamsal belirtilerini yakından izleyecek ve hastanın güvenliğini ve konforunu sağlamak için anestezi seviyelerini gerektiği gibi ayarlayacaktır.

Hasta anestezi altına alındıktan sonra cerrah, alttaki çene kemiklerine erişmek için ağız içinde kesiler açacaktır. Bu kesiler ameliyat sonrası görünür yara izini en aza indirecek şekilde stratejik olarak yerleştirilmiştir. Cerrah daha sonra çene kemiklerini kesmek, yeniden konumlandırmak ve yeni hizalarında sabitlemek için özel aletler kullanarak dikkatli bir şekilde yönlendirecektir.

Ameliyat sırasında cerrah genel sonucu iyileştirmek için ek prosedürler de uygulayabilir. Bu, eksiklik olan bölgelere kemik veya doku aşılamayı, daha iyi estetik için çene hattının yeniden şekillendirilmesini veya nefes alma güçlükleri veya ısırma hizalaması gibi fonksiyonel sorunların ele alınmasını içerebilir. Yeni yeniden konumlandırılan kemikleri stabilize etmek ve uygun iyileşmeyi desteklemek için plakalar, vidalar veya teller gibi sabitleme cihazlarının kullanılması gerekli olabilir.

Ortognatik Cerrahi Sonrası İyileşme Süreci

Ortognatik cerrahiyi takiben hasta bir iyileşme ve iyileşme süreci bekleyebilir. Bu şişlik, morarma, rahatsızlık ve yemek yeme ve konuşma gibi günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesinde zorluğu içerebilir.

İyileşme sürecinin uzunluğu değişebilir, ancak çoğu kişi iki ila üç hafta içinde işine veya okuluna dönebilir, ancak daha uzun bir süre yorucu faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Ameliyat sonrası herhangi bir rahatsızlığı gidermek için ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir ve cerrah, uygun bakım ve hijyen konusunda ayrıntılı talimatlar verecektir.

İyileşmenin ilk aşamasında hastaların diyetlerinde bazı kısıtlamalar yaşaması yaygındır. İyileşen çenede herhangi bir zorlanmayı önlemek için genellikle minimum düzeyde çiğneme gerektiren yumuşak yiyecekler önerilir. Ek olarak, iyi ağız hijyenini korumak, enfeksiyonları önlemek ve daha hızlı iyileşmeyi desteklemek için çok önemlidir. Tuzlu su veya önerilen gargarayla hafifçe durulamak, ameliyat bölgesinin temiz kalmasına ve komplikasyon riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

İyileşme sürecini izlemek ve ortaya çıkabilecek endişeleri gidermek için hastaların cerrahlarıyla takip randevularına gelmeleri önemlidir. Bu randevular, cerrahın iyileşme sürecini değerlendirmesine, gerekirse dikişleri almasına ve gerektiğinde tedavi planında ayarlamalar yapmasına olanak tanır. Hastaların, sorunsuz ve başarılı bir iyileşme sağlamak için, yaşayabilecekleri herhangi bir rahatsızlık veya olağandışı semptomlar hakkında sağlık ekibiyle açık bir şekilde iletişim kurmaları teşvik edilmektedir.

Ortognatik Cerrahinin Riskleri ve Komplikasyonları

Her cerrahi işlemde olduğu gibi ortognatik cerrahi de belirli riskler ve olası komplikasyonları taşır. Bunlar enfeksiyon, kanama, anesteziye karşı olumsuz reaksiyonlar, sinir hasarı veya yüzdeki geçici uyuşukluğu içerebilir. Bununla birlikte, bu komplikasyonlar nispeten nadirdir ve genellikle uygun cerrahi teknik ve ameliyat sonrası bakım ile tedavi edilebilir veya en aza indirilebilir.

Hastaların olası sonuçları tam olarak anlamaları ve ameliyata devam etme konusunda bilinçli bir karar vermeleri için bu potansiyel riskleri cerrahlarıyla tartışmaları çok önemlidir.

Ortognatik cerrahi yukarıda bahsedilen risklerin yanı sıra maloklüzyon (dişlerin yanlış hizalanması), temporomandibular eklem (TME) bozuklukları veya yüz görünümünde değişiklikler gibi sorunlara da yol açabilir. Bu komplikasyonlar nadir olmakla birlikte, bu tür sonuçların olasılığını en aza indirebilecek yetenekli ve deneyimli bir cerrahın seçilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Ayrıca ortognatik cerrahi geçiren hastalar, iyileşme döneminde uzun süreli şişlik, çiğneme veya konuşma güçlüğü ve değiştirilmiş bir diyet ihtiyacının ortaya çıkma potansiyelinin farkında olmalıdır. Cerrahi ekip tarafından sağlanan ameliyat sonrası talimatların takip edilmesi, sorunsuz bir iyileşme ve en iyi sonuçların sağlanması açısından çok önemlidir.

Ortognatik Cerrahinin Uzun Vadeli Faydaları

Ortognatik cerrahinin nihai amacı kişinin yaşamının hem fonksiyonel hem de estetik yönlerini iyileştirmektir. Ortognatik cerrahi, çene hizasını ve yüz simetrisini düzelterek çiğneme ve konuşma verimliliğini artırabilir, çene ağrısını hafifletebilir, yüz estetiğini iyileştirebilir-ve özgüveni artırabilir.

Hastalar sıklıkla yaşam kalitelerinde önemli bir iyileşme yaşarlar ve çene anormalliklerinin getirdiği kısıtlamalar olmaksızın günlük aktivitelerden daha fazla keyif alma becerisi kazanırlar.

Ayrıca ortognatik cerrahinin hastanın genel sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olabilir. Doğru çene hizalaması, genellikle uyku sırasında obstrüktif solunumla bağlantılı olan uyku apnesi gibi sorunları hafifletebilir. Çene düzeltme yoluyla hava yolu geçişini iyileştirerek hastalar daha iyi uyku kalitesi ve genel refah yaşayabilir.

Üstelik ortognatik cerrahinin faydaları fiziksel iyileştirmelerin çok ötesine uzanıyor. Ameliyatın yüz asimetrisine bağlı öz-bilinç duygularını ve sosyal kaygıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğinden, birçok hasta zihinsel sağlıkları üzerinde olumlu bir etki olduğunu bildirmektedir. Benlik saygısındaki bu artış, hem kişisel hem de profesyonel alanlarda daha büyük fırsatlara yol açarak genel yaşam kalitesini artırabilir.

Ortognatik Cerrahiye Alternatifler

Bazı durumlarda ortognatik cerrahiyi tercih etmeden önce alternatif tedaviler düşünülebilir. Bu alternatifler ortodontik tedaviyi, diş restorasyonlarını veya kamuflaj tekniklerini içerebilir. Ortodontik tedavi, dişleri yavaş yavaş uygun hizaya getirmek için diş telleri veya hizalayıcıların kullanılmasını içerir, bu da ısırığın görünümünü ve işlevini iyileştirebilir. Kron, köprü gibi diş restorasyonları veya Porselen kaplamalar Küçük diş kusurlarını düzeltmek ve gülümsemenin genel estetiğini iyileştirmek için kullanılabilir. Kamuflaj teknikleri, çene hizasızlığının görünümünü maskelemek için dişin yeniden şekillendirilmesi veya yapıştırılması gibi kozmetik prosedürlerin kullanılmasını içerir.

Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu alternatifler özellikle ciddi çene bozukluğu olan kişilerde ortognatik cerrahi ile aynı kapsamlı ve uzun süreli sonuçları sağlayamayabilir. Düzeltici çene ameliyatı olarak da bilinen ortognatik cerrahi, çeneler ve dişlerle ilgili fonksiyonel ve estetik sorunları düzeltmek için üst çenenin, alt çenenin veya her ikisinin yeniden konumlandırılmasını içeren cerrahi bir işlemdir. Bu ameliyat, çiğneme güçlüğü, nefes alma sorunları ve yüz asimetrisi gibi sorunları ele alarak genel yüz uyumu ve işlevi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Deneyimli bir ağız diş ve çene cerrahına danışmak, her özel vaka için en uygun tedavi planını belirlemek açısından çok önemlidir. Bu uzmanlar çene hizasızlığının ciddiyetini değerlendirecek ve en iyi sonuçları elde etmek için en etkili tedavi yaklaşımını önerecek uzmanlığa sahiptir. Hastalar, mevcut tüm seçenekleri dikkatle değerlendirerek ve her birinin potansiyel risklerini ve faydalarını tartışarak ağız sağlıkları ve genel sağlık durumları hakkında bilinçli kararlar alabilirler.

Ortognatik Cerrahi İçin Doğru Cerrahı Bulmak

Ortognatik cerrahi için doğru cerrahı seçmek başarılı bir sonuç elde etmede kritik bir adımdır. Ortognatik ameliyatların gerçekleştirilmesinde geniş deneyim ve uzmanlığa sahip, kurul onaylı bir ağız, diş ve çene cerrahı aramak önemlidir.

Bir prosedür planlamadan önce hastalar, cerrahın kimlik bilgilerini kapsamlı bir şekilde araştırmalı, hasta yorumlarını okumalı ve önceki vakaların öncesi ve sonrası fotoğraflarını talep etmelidir. Cerrahla ilk görüşme, herhangi bir soru veya endişeyi gidermek ve iyi bir ilişki kurmak için de çok önemlidir.

Ayrıca hastalar işlem sırasında cerraha yardımcı olacak cerrahi ekip hakkında bilgi almak isteyebilirler. Deneyimli ve yetenekli hemşireler, anestezistler ve cerrahi teknisyenlerden oluşan bir ekip, daha sorunsuz bir cerrahi deneyime ve daha iyi ameliyat sonrası bakıma katkıda bulunabilir.

SSS

Ortognatik Cerrahi hastalar arasında birçok soruyu gündeme getirmektedir.
Sıkça sorulan sorulardan bazıları şunlardır:

Ameliyat sırasında genel anestezi, hastaların herhangi bir ağrı hissetmemesini sağlar. Ancak iyileşme döneminde bir miktar rahatsızlık ve şişlik beklenebilir. Ameliyat sonrası rahatsızlığı gidermek için ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir.

Ortognatik cerrahi, hem fonksiyonu hem de estetiği iyileştirmek için çenenin yeniden konumlandırılmasını içeren karmaşık bir işlemdir. Ameliyat, hasta için mümkün olan en iyi sonucun alınmasını sağlayacak şekilde titizlikle planlanır. Cerrahlar hastanın konforunu ve güvenliğini ön planda tutarak gerekli ayarlamaları yapmak için hassasiyetle çalışırlar.

 

Ameliyatın süresi vakanın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak ortognatik cerrahi iki ila dört saat kadar sürebilir.

Ameliyat öncesinde röntgen ve 3 boyutlu taramalar gibi detaylı görüntülemeler kullanılarak her hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur. İşlem sırasında cerrah istenilen sonuçları elde etmek için bu planı dikkatle takip eder. Ameliyatın süresi değişiklik gösterse de, hasta için optimal fonksiyonel ve estetik sonuçların elde edilmesine odaklanılmaktadır.

Ortognatik cerrahi sırasında yapılan kesiler genellikle ağız içine yerleştirilerek görünür yara izi en aza indirilir. Ancak optimum iyileşmeyi sağlamak için uygun bakım ve hijyen talimatlarına uymak önemlidir.

Ameliyat sonrası hastalara, komplikasyon riskini en aza indirmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için kesilerine nasıl bakım yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulur. Bu talimatların titizlikle takip edilmesi, oluşabilecek yara izlerinin görünürlüğünün azaltılmasına yardımcı olabilir. Cerrahi ekip, hastaları iyileşme süreci boyunca desteklemek ve ortaya çıkabilecek endişeleri gidermek için kapsamlı ameliyat sonrası bakım sağlar.

Çene cerrahisi olarak da bilinen ortognatik cerrahinin buna değip değmeyeceği bireysel koşullara ve hedeflere bağlıdır.

Ortognatik cerrahi, çenedeki önemli hiza bozukluklarının düzeltilmesinde, yüz estetiğinin iyileştirilmesinde, ısırma fonksiyonunun iyileştirilmesinde ve çiğneme veya nefes almada zorluk gibi ilgili semptomların hafifletilmesinde faydalı olabilir. Ancak potansiyel riskler, iyileşme süresi ve beklenen sonuçların beklentileriniz ve yaşam kalitesi hedeflerinizle uyumlu olup olmadığı gibi faktörleri dikkate almak önemlidir.

Nitelikli bir cerrahla görüşmek, özel ihtiyaçlarınıza ve endişelerinize göre bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilir.

Ortognatik cerrahi de her cerrahi işlem gibi doğası gereği riskler taşır ancak deneyimli cerrahlar tarafından uygun adaylarda uygulandığında genellikle güvenli kabul edilir. Ortognatik cerrahinin potansiyel riskleri ve komplikasyonları arasında kanama, enfeksiyon, sinir yaralanması, anesteziye karşı olumsuz reaksiyonlar ve çene, diş, dudak veya yüz dokularının duyu veya işlevinde geçici veya kalıcı değişiklikler yer alabilir.

Ortognatik cerrahiyle ilişkili risk düzeyi, işlemin karmaşıklığı, cerrahi ekibin beceri ve deneyimi, bireyin genel sağlık durumu ve tıbbi geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ameliyat öncesi değerlendirme, dikkatli planlama ve ameliyat sonrası yakın izleme, risklerin en aza indirilmesine ve sonuçların optimize edilmesine yardımcı olabilir.

Ortognatik cerrahiyi düşünen kişilerin, karar vermeden önce potansiyel riskleri ve faydaları cerrahlarıyla tartışmaları, sorular sormaları ve prosedür ve potansiyel sonuçları hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olduklarından emin olmaları önemlidir. Ek olarak, cerrahi ekip tarafından sağlanan ameliyat öncesi ve sonrası talimatların takip edilmesi, komplikasyon olasılığının azaltılmasına ve başarılı iyileşmenin desteklenmesine yardımcı olabilir.

Evet, ortognatik cerrahi çoğu zaman gelişmiş yüz estetiği, gelişmiş yüz dengesi ve daha fazla genel uyum sağlayarak birçok kişi için daha hoş ve orantılı bir görünüme yol açar.

Çene cerrahisi için yaş sınırı, iskeletin olgunluğu, genel sağlık durumu ve ameliyatın spesifik hedefleri gibi bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Ergenler ve genç yetişkinler için, genellikle 16 ila 18 yaşları arasında, ortognatik cerrahi, iskelet büyümesi tamamlandığında veya tamamlanmaya yakın olduğunda düşünülebilir. Bu yaş aralığı, optimal cerrahi planlamaya ve büyüme durduktan sonra çene yapılarının stabilizasyonuna izin vererek nüksetme riskini azalttığı için sıklıkla tercih edilir.

Bazı durumlarda ortognatik cerrahi erken yetişkinlik döneminde, genellikle 20'li yaşların ortalarına kadar, özellikle de cerrahi olmayan tedavilerle yeterince çözülemeyen önemli fonksiyonel veya estetik kaygılar varsa gerçekleştirilebilir. Ancak bireyler yaşlandıkça kemik yoğunluğu azalabilir ve iyileşme daha yavaş olabilir, bu da cerrahi sonuçları ve iyileşmeyi etkileyebilir.

20'li yaşların ortalarından sonra ortognatik cerrahiye uygunluk daha bireysel hale gelir ve genel sağlık, kemik kalitesi ve diğer tıbbi durumların varlığı gibi faktörlere bağlı olabilir. Çene ameliyatı için kesin bir yaş sınırı olmasa da, yaşlı yetişkinlerin ameliyata adaylıklarını ve olası riskleri ve faydaları değerlendirmek için kapsamlı bir değerlendirmeden geçmeleri gerekebilir.

Sonuçta ortognatik cerrahi geçirme kararı, en uygun tedavi planını belirlemek için bireysel ihtiyaçları ve koşulları değerlendirebilecek kalifiye bir cerrahla istişarede bulunularak verilmelidir.

Sonuç

Ortognatik cerrahi, tek başına ortodonti ile düzeltilemeyen çene bozuklukları ve yüz şekil bozuklukları olan bireyler için son derece etkili bir çözümdür. Bu cerrahi prosedür, gelişmiş işlevsellik, gelişmiş yüz estetiği ve artan özgüven dahil olmak üzere çok sayıda fayda sunar.

Ortognatik cerrahi belirli riskler ve bir iyileşme dönemi içerse de, yaşam kalitesinin ve genel refahın artması açısından potansiyel getirileri, çenenin yeniden hizalanmasına ihtiyaç duyan kişiler için bunu değerli bir değerlendirme haline getirmektedir.

Ortognatik cerrahiyi düşünüyorsanız, tüm süreç boyunca kişiye özel rehberlik ve destek sağlayabilecek deneyimli bir ağız, diş ve çene cerrahına danışmanız önemlidir.

 

Daha Sağlıklı Bir Gülümsemeye Yolculuğunuza Genç Dental ile Başlayın

Çene bozukluklarını düzeltmek ve yüz estetiğinizi geliştirmek için ortognatik cerrahi düşünüyorsanız, Genç Dental® size yolun her adımında rehberlik etmek için burada. Ağız sağlığı polikliniğimiz 2015 yılından bu yana, hak ettiğiniz sağlıklı gülüşü size ulaştırmak için kendini adamış uzman hekim kadrosuyla kapsamlı hizmet vermektedir.

Yeniliği ve akademik mükemmelliği benimseyen doktorlarımız, size en iyi bakımı sunmak için yaşam boyu öğrenmeye kendini adamıştır. bugün bizimle iletişime geçin ve ağız sağlığı ve özgüveninizin iyileştirilmesine yönelik yolculuğunuzu nasıl destekleyebileceğimizi öğrenin.

Sizin için faydalı ipuçları oluşturduk

Ücretsiz Danışmanlık

Whatsapp'ımız var

Her sayfada sağ altta bulunan düğmeyi tıklayın.

Memnuniyet ve sağlığınız en büyük önceliğimiz. Diş kliniğimizde sunduğumuz her hizmette en yüksek standartlarda bakım, profesyonellik ve dürüstlüğü garanti ediyoruz. İçiniz rahat olsun, diş sağlığınız bizim önceliğimizdir ve tedavilerimizin arkasında güvenle duruyoruz.

Home
tr_TRTurkish