Fikret GENÇ

Fikret GENÇ

Fikret GENÇ

Çene Cerrahı
Hekimimizi Tanıyalım

1975 yılında Adana’da diş hekimi bir baba ve eczacı bir annenin ilk çocuğu olarak doğan Fikret Genç ilk öğrenimini Hayriye Kemal Kusun ilkokulu, orta öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladı.İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yüksek lisans eğitimini 2000 yılında tamamladıktan sonra 2002 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2008 yılında ortognatik cerrahi üzerine yaptığı tez çalışması ile tıp doktoru oldu. Aynı yıl içerisinde TC Sağlık Bakanlığı tarafından Çene Cerrahisi uzmanlığı onaylandı.Eğitimi süresince Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kulak Burun ve Boğaz, Genel Cerrahi, Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim dallarında 2 yıl süren eğitimlerini tamamladı.Halen Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik yaşantısına devam eden Fikret Genç aynı zamanda 2016 yılından beri Gencdental’de kurucu ortak ve çene cerrahı olarak hastalarına hizmet vermektedir.Evli olan Fikret Genç’in hobileri arasında rüzgar sörfü, snowboard ve müzik bulunmaktadır.

Aldığı Eğitimler

• 2011 yılında İzlanda’da Prof. Bjarni Elvar Pjetursson ve Prof. NP Lang ile ileri implant cerrahisi ve periodontal mikro cerrahi eğitimi.
• 2013 yılında Singapur’da ortognatik cerrahi ve fasiyal rekonstrüksiyon eğitimi
• 2014 yılında Amerika’da Interdisciplinary Dental Education Academy’de ve Almanya Munster’de Prof. Fouad Khoury ile ileri kemik yetersizliği nedeniyle implant yapılamayan hastalarda kemik nakili eğitimi,
• 2015 yılında İsveç’te estetik bölgede immediat implant uygulamaları eğitimi,
• 2016 yılında Almanya’da All-on-4 ve zigoma implantları eğitimi,
• 2017 yılında İngiltere’de Knightsbridge academy’de Dr David Taylor ile botoks ve dermal dolgu eğitimi,
• 2018 yılında İspanya’da Dr. Carlos Aparicio ile zigomatik implant eğitimi.

Üye Olduğu Dernekler

• Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
• The International Team for Implantology
• European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
• AOCMF

Uluslararası Kongrelerde Yaptığı Sunumlar

• GENC, F., KESKIN, A., UNAL, E. (2008). Santral Dev Hücreli Granüloma Hastalarında Kortikosteroid Ve Kalsitonin Uygulaması: Ön Rapor. Corticosteroid And Calcitonın Therapy For Central Giant Cell Granuloma Patients: Preliminary Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 29 October- 02 November, Queen Elizabeth Otel, Kemer, Antalya.
• KARASU, H.A., GENC, F. (2008). Preoperatif Bt Değerlendirmesinin Sagittal Split Osteotomilerinde İntraoperatif Komplikasyon Riskini Azaltmaya Yönelik Etkinliği. The Efficiency Of Pre Operative Ct Evaluation On Reducing The Risks Of Sagittal Split Osteotomies Intra Operative Complications. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 29 October- 02 November, Queen Elizabeth Otel, Kemer, Antalya.
• GENC, F., KESKIN, A. (2008). Dental İmplantolojide, Preprotetik Yaklaşımlarda Karşılaşılan Zorluklar: Bir Vaka Raporu. The Diffıculties In Preprosthetics Operations In Dental Implantology: Case Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 29 October- 02 November, Queen Elizabeth Otel, Kemer, Antalya.
• YILMAZ, S., KESKIN, A., GENC, F. (2008). İmplant Uygulaması Sonucunda Sigara Kullanımının Serum Alkalen Fosfataz Üzerine Etkisi. The Effect Of Smoking On Serum Alkaline Phophatase After Implant Placement. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 29 October- 02 November, Queen Elizabeth Otel, Kemer, Antalya.
• KESKİN A., GUNHAN O, GENC, F., (2005). Maksillada Rosai Dorfman Hastaliği: Bir Vaka Raporu. Rosai Dorfman Disease In Maxilla: A Case Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 29 May- 2 June, Wow Topkapi Palace, Aksu, Antalya.
• GENC, F., SONBAY, S., ATIL, F., KESKIN, A. (2003). Paranazal sinüslerde aspergillosis enfeksiyonu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 04-08 June, Kemer Resort Otel, Kemer, Antalya.
• HAMZA, T., GENC, F., ATES, U., KESKIN, A. (2003). Eozinofilik granulomada mandibula defekti. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 04-08 June, Kemer Resort Otel, Kemer, Antalya.

Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

• KESKIN A., GENC F., GUNHAN O. Rosai-Dorfman Disease Involving Maxilla: A Case Report. J Oral Maxillofac Surg. 2007 Dec;65(12):2563-8.
• MURAT S., GURBUZ A., GENC F. Prosthetic Rehabilitation Of A Patient With Bilateral Cleft Lip And Palate Using Osseointegrated Implants And Extracoronal Resilient Attachments: A Case Report. Cleft Palate Craniofac. J. 2011 May; vol. 48(3) pp 342-7.
• OZKAN P., AKA S., GENC F., KESKIN A., GURBUZ A. Case Report Clinical Case Reports and Reviews Surgical and aesthetic rehabilitation for traumatic maxilla. July 2017 DOI: 10.15761/CCRR.1000341
• OZKAN P., AKA S., GENC F., KESKIN A., GURBUZ A. Surgical and aesthetic rehabilitation for traumatic maxilla. Clin Case Rep Rev, January 2017 DOI: 10.15761/CCRR.1000341

Doktora Tezi

• Hearing Alterations Following Le Fort I Ostetomy / Hörbare Veränderungen, Die Nach Der Osteotomisie Von Le Fort I Entstehen (2008- Ankara University).

Akademik Çalışmaları

• Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 29 October- 02 November 2008, Queen Elizabeth Otel, Kemer, Antalya/ Turkey.
• Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 2. Uluslararası Kongresi, 16–20 May, 2008, Belek, Antalya/Turkey.
• ITI Turk Genel Kurulu Ve Eğitim Organizasyonu 07- 09 November Titanik Hotel/ Antalya/ Turkey.
• ITI Ankara Çalışma Grubu Toplantısı. 9 March 2008 Ankara/ Turkey.
• ITI Türk 4. Kongresi 3-4 May 2008 Sheraton Oteli İstanbul/ Turkey.
• ITI Study Club 16 December 2007. Limak Ambassodore Hotel, Ankara/ Turkey
• Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 31 May- 04 June 2007 Maritim Pine Beach Hotel Belek, Antalya/ Turkey
• Straumann Advanced Course For Dental İmplantology 5–6 November, Basel/ Switzerland
• AstraTech World Congress 6–8 April 2006 Hilton Hotel, New York City/ USA.
• Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 29 May – 2 June 2005 Wow Topkapı Palace Aksu Antalya/ Turkey.
• AstraTech- Türkiye 1. İmplantoloji Sempozyumu 30 Sept. – 1 October 2005 İstanbul/ Turkey.
• Recent Updates In Dental Implantology. Yeditepe Üniversitesi. 10 November 2004. İstanbul/ Turkey.
• Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 04-08 2003 June, Kemer Resort Otel, Kemer, Antalya/ Turkey.
• Icelandicweek- The 3rd ITI Education Week, Micro Surgery. 01-09 July 2010. Reykjavik/ Iceland.
• ITI Türk 2010 yılı sempozyumu. 29-31 October 2010, Antalya
• Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 6. Uluslararası Kongresi, 30 May – 3 June, 2012, Belek,
• Interdisciplinary Dental Education Academy; Bone and soft tissue managements – Fouad Khoury, Charles Khoury. April 2014 San Francisco/ Usa
• Khoury technique for Bone and soft tissue augmentations – June 2014 Munster/Germany
• Vip Meeting for astra tech implant systems. October 2016 Gothenburg/Sweden
• International All-on-4 Course and Zygoma Course, October 2016 Munich/ Germany
• Botox and Dermal Filling Course Knightsbridge Academy March 2017 London/ England

Devam Eden Çalışmaları

• Post operative effects of low level laser therapy on oral surgery
• Fungus balls in maxillary sinus and treatment options
• Relationship between eustachian tube dysfunction and orthognathic surgery
• Risk analysis of dental implant procedures in organ transplant patients
• Intralesional corticosteroid injections and systemic calcitonin applications on central giant cell granuloma patients.
• Current treatment modalities and classifications in eosinophilic granuloma cases
• Effects of low sodium diet on post operative surgical edema
• Oral&maxillofacial surgeon
• Partner in GencDental
• Assistant professor in Uskudar University
• DDS, PhD